CONTACTO

Departamento de Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Área de Historia e Institucións Económicas

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo
(Universidade de Vigo)

Orcid ResearchId Dialnet ResearchGate Scopus

As Lagoas-Marcosende, s/n. 3631O
Vigo. Galicia. España

Tlfno: (+34) 986 812 428

Fax: (+34) 986 812 401

vallejo@uvigo.es